عبدالله فجری

عبدالله فجری

عبدالله فجری گوینده ی رادیو، از سال 1361 با برنامه ی نام آشنای “تقویم تاریخ” در رادیو ایران به مرور رخداد های تاریخ می پردازد و صدای دلنشین ایشان برای اکثر ایرانیان آشنا و خاطره انگیز است.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب