نمونه صدای گویندگان صفحه 6

نمونه صدای گوینده مهدی محراب بیگی

نمونه صدای گوینده مهرداد ارمغان

نمونه صدای گوینده مهیار ستاری

نمونه صدای گوینده مهرداد مزرعه

نمونه صدای گوینده مهرناز صائمی

نمونه صدای گوینده مونا خلیلی

نمونه صدای گوینده نازنین آذرسا

نمونه صدای گوینده نازنین زهرا جلالی

نمونه صدای گوینده ندا پوریان

نمونه صدای گوینده نسترن حسینی

نمونه صدای گوینده نسترن نجاران

نمونه صدای گوینده نفیسه زاجکانیها

امتیاز دهی به این مطلب