نمونه صدای گویندگان صفحه 3

نمونه صدای گوینده سحر حاجی آقاسی

نمونه صدای گوینده سحر طهرانچی

نمونه صدای گوینده سحر طهرانچی

نمونه صدای گوینده سعیده ضرغامی فر

نمونه صدای گوینده سیدمهدی سیدصالحی

نمونه صدای گوینده سیده فاطمه رکنی

نمونه صدای گوینده سیما یکتا

نمونه صدای گوینده شایان شامبیانتی

نمونه صدای گوینده شهرزاد گنجی

نمونه صدای گوینده صابر سماواتی

نمونه صدای گوینده شهناز خواجه وند

نمونه صدای گوینده شیما مسببی

امتیاز دهی به این مطلب