انتخاب زبان | Select Language

نمونه صدای گویندگان صفحه 1

نمونه صدای گوینده پویان شاملی

نمونه صدای گوینده آزاده اکبری

نمونه صدای گوینده افروز هاشمی

نمونه صدای گوینده اکرم خویینی

نمونه صدای گوینده امیر قلعه وند

نمونه صدای گوینده امیرحسین بیک پور

نمونه صدای گوینده بهروز خوش فطرت

نمونه صدای گوینده بهروز سمامی

نمونه صدای گونده بهروز مرادی

نمونه صدای گوینده بیژن باقری

نمونه صدای گوینده پانته آ یزدی

نمونه صدای گوینده پیام شکوهی راد

امتیاز دهی به این مطلب