انتخاب زبان | Select Language

زادروز هنری فورد

  او ابداع گر صنعتی است که برای اولین بار، خودرویی ارزان قیمت اما با کیفیت را به جامعه جهانی هدیه داد. تولید و دستمزد

ادامه مطلب »

روز دوستی

قرار بر این است که فارغ از هر قوم، نژاد، رنگ و ملیتی، مردم جهان با ارسال هدایا و کارت هایی، با نوشته ها و

ادامه مطلب »