روز هاری

  ویروس شوم و خطرناکی است که دستگاه عصبی مرکزی را نشان میگیرد که اگر به موقع درمان نشود، تبدیل به حادثه‌ای غیر قابل جبران

ادامه مطلب »