انتخاب زبان | Select Language

روز اوریگامی

بر عکس اسم عجیبش، بازی راحت کاغذ و تا کردن است.  اوریگامی دنیای آفرینش اشکال کاغذی بدون چسب و قیچی است. دانلود

ادامه مطلب »

روز فلز

  ازطلا که گرانترین فلز جهان است، تا نقره، مس، برنج و آهن، این ماده گداخت پذیر، انعطاف پذیر و رسانا از زمان کشفش تا

ادامه مطلب »