روز آب

حتی تصور لحظه‌ای از نبودنش دشوار است و ما را از هستی ساقط می‌کند. این مایه عجیب و جادویی که حیات تمام موجودات جهان به

ادامه مطلب »