روز موش صحرایی

از ساکنان همین قاره است و برخلاف اسمش انگار به شهر علاقه بیشتری دارد. عمر زیادی ندارد اما از لحظه به لحظه زندگی اش برای

ادامه مطلب »