انتخاب زبان | Select Language

گویندگان زن

گویندگان زن با نبود سیستم صدابرداری و صداگذاری در دهه سی ایران، دوبله مهم ترین اتفاقی بود که مردم ایران را با آداب و رسوم

ادامه مطلب ...