روز پست

دنیای نامه‌ها پر از انتظار برای لبخند‌ها و اشک‌هاستو دنیای پستچی‌ها هم آمیخته با این انتظار‌هاروز جهانی پست، بر تلاشگران متعهد این حرفه، تبریک و

ادامه مطلب »

روز بخشش

بخشش را از خورشید بیاموزمحبت را بی محاسبه پخش کن،دروازه های قلبت رابه روی همه بگشاو باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست، بهترینها را

ادامه مطلب »

روز دانشجو

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویمتو را به این روز تبریک می گویمکه این روز بی تو ، و بی حس “ آرمان

ادامه مطلب »

روز جهانی آشپزی

سرآشپزان عالی آن هایی نیستند که در آشپزخانه های فانتزی آشپزی می کنند ، بلکه آن هایی هستند که با صبر و حوصله و یک

ادامه مطلب »