برچسب: صدای عابربانک

خود پرداز

خوش آمدید. کارت خود را وارد کنید. رمز خود را وارد کنید. آیا به زمان بیشتری نیاز دارید؟ شماره کارت مقصد را وارد کنید. مبلغ

ادامه مطلب »