انتخاب زبان | Select Language

روز کلیشه

مصرف و تکرار کردن هر اتفاقی که بیش از اندازه باشد، به مزاج دیگران خوش نمی آید. کاش تلاش کنیم که حد هر چیزی را

ادامه مطلب »