انتخاب زبان | Select Language

روز نخ و سوزن

 هر دو به اندازه نیم بند انگشت هستند، اما زیباترین لباس ها و پارچه های ممکن را می‌شود با آنها دوخت. چه کار دست باشد

ادامه مطلب »