روز فیزیوتراپیست

تویی…که با قلبی سرشار از مهر و دستانی گرم و لبریز از عشق و مهربانی مرهمی بر آلام بیماران دردمند و رنج کشیده ای…تویی…که نور

ادامه مطلب »