انتخاب زبان | Select Language

روز فلز

  ازطلا که گرانترین فلز جهان است، تا نقره، مس، برنج و آهن، این ماده گداخت پذیر، انعطاف پذیر و رسانا از زمان کشفش تا

ادامه مطلب »