روز سیر

این گل سفید غذایی، از تیره نرگسیان است ، به دلیل طبع گرمی که دارد می‌تواند هم درد باشد هم دوا، اما خاصیت عجیب و

ادامه مطلب »