انتخاب زبان | Select Language

روز سیاره سرخ (مریخ)

با رنگ سرخش در جایگاه چهارمین سیاره منظومه شمسی می درخشد. از زمین آرام تر است و تعجیلی برای تمام شدن سریع شبانه روز ندارد،

ادامه مطلب »