انتخاب زبان | Select Language

روز آناناس

با پاشیدن نمک رویش شیرین تر میشود، چون ذات شیرینی دارد. خوشمزه و جذاب، البته با حساسیت های فراوان است. این گیاه سرزمینهای بومی و

ادامه مطلب »