گویندگان کودک

تارا حسین مردی

گوینده خردسال چکاوا (لینک سفارش گویندگی و نریشن در پایین صفحه قرار دارد.) نمونه صدای شاعرانه دانلود سفارش نریشن​ گویندگان دیگر

ادامه مطلب »