برچسب: امیرحسین بیگ پور

امیرحسین بیگ پور
گویندگان

امیرحسین بیگ پور

امیرحسین بیگ پور متولد ۷۷ است او از سال ۹۴ وارد کارصدا شده و اولین کارش ساختن پادکست بوده. بعد از آن به سمت رادیو

ادامه مطلب »