برچسب: امير قلعه وند

امير قلعه وند
گویندگان

امیر قلعه وند

امیر قلعه وند متولد ٧١ است او کار گویندگی و دوبله را از سال ٨٩شروع کرده و تا کنون گوینده ی تیزرهای تامین اجتماعی ستاد

ادامه مطلب »