سمیرا گشتیل

سمیرا گشتیل

نمونه صدای فارسی

نمونه صدای چینی

سمیرا گشتیل، متولد 67 کارشناسی زبان و ادبیات چینی از دانشگاه شهید بهشتی. ایشان از سال 1388 در انجمن گویندگان جوان تهران در زمینه ی گویندگی و دوبله ی چینی و فارسی فعالیت داشته اند. ایشان همچنین تجربه ی مدیریت دوبلاژ و ترجمه ی فیلم چینی را نیز دارند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب