ویدیوهای گویندگان گویش محلی

لیلی محراب بیگی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

ثنا سلمانی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

طاهر حسین مردی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

گلنوش ظهرابی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

حسین فاطمی آگاه - نمونه صدای گویندگان چکاوا

مانا قطا - نمونه صدای گویندگان چکاوا

تارا حسین مردی - نمونه صدای گویندکان چکاوا

کوثر پولادک - نمونه صدای گویندکان چکاوا

طاها ملکی - نمونه صدای گویندکان چکاوا

امتیاز دهی به این مطلب