فرزانه رضایی

فرزانه-رضایی

فرزانه رضایی متولد 1346 دارای لیسانس مدیریت می باشد. ایشان از سال در حوزه ی گوینگی نریشن، کتاب صوتی، مستند، تلفن گویا فعالیت می کنند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب