ویدیوهای گویندگان انگلیسی 2

گیتا یاسری - نمونه صدای گویندگان چکاوا

رضا آتشی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

زهرا پورجبار - نمونه صدای گویندگان چکاوا

فاطمه حسینی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

علیرضا صدر- نمونه صدای گویندگان چکاوا

کیمیا چاووشی- نمونه صدای گویندگان چکاوا

زینب محمودی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

الهه توتی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

آیلار اسماعیل لو - نمونه صدای گویندگان چکاوا

امتیاز دهی به این مطلب