الهام قربانی

الهام قربانی

الهام قربانی، دانش آموخته ی صداوسیما، گوینده تلویزیون و همچنین گوینده ی تخصصی تیزر وتبلیغات است که درسال ۹۸ نیز موفق به کسب عنوانِ گوینده ی برتر، درجشنواره فریلنسینگ ایران شد و به مدت ۷سال است که بطور حرفه ای در  زمینه ی گویندگی تبلیغات و تیزر  فعالیت میکنند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب