انتخاب زبان | Select Language

پادکست شانزدهم چکاوا

اپیزود بهاری چکاوا

این اپیزود یک ویژه برنامه ی نوروزی است و در آن از برخی عزیزانی که به هر نحوی با چکاوا در ارتباط بوده اند، درخواست شده تا نظر و حس خود را به چکاوا بگویند.

اپیزود شانزدهم چکاوا را از اینجا بشنوید:

اپیزود بهاری
امتیاز دهی به این مطلب