داوود عظیمی

داوود عظیمی

نمونه صدای ترکی استانبولی

نمونه صدای فرانسوی

داوود عظیمی، متولد 1362، دارای کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه تهران و مترجم زبان ترکی استانبولی است. مترجم همزمان همایشهای داخلی و خارجی به زبان های ترکی و فرانسه از جمله سوابق کاری وی به شمار میرود.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب