اولگا گالنیچنکو
گویندگان اوکراینی

اولگا گالنیچنکو

اولگا گالنیچنکو، گوینده ی روسی-اوکراینی است و توانایی گویندگی با لهجه ی بومی روسی و اوکراینی را دارا می باشد. نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه

ادامه مطلب »