عسل سعیدی

عسل سعیدی

عسل سعیدی‌نیک در حوزه ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی فعالیت داشته، و سابقه ضبط صدا در انتشارات کتب کمک درسی را نیز دارا میباشد. او در دانشگاه شهیدبهشتی مشغول به تدریس روانشناسی بوده و گویندگی را نیز دنبال میکند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب