آرتویت زهرابیان

زهرابیان آرتویت

دکتر آرتویت زهرابیان از گویندگان ارمنی با سابقه ی واحد بین الملل رادیو و سایت چکاوا هستند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب