علی علیزاده

علی-علیزاده

علی علی‌زاده گماری، متولد 1350 فوق لیسانس مدیریت و دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه می باشد. ایشان بیشتر در حوزه ی بازیگری و تئاتر به صورت حرفه ای از سال 1367 مشغول بوده اند و از سال 1391 در گویندگی و دوبله فعالیت داشتند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب