اکرم خویینی

اکرم خویینی

اکرم خویینی متولد 1359 دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی می باشد. ایشان از سال 1379 کار گویندگی را در زمینه های صداپیشگی نمایش عروسکی، گویندگی رادیو، بازیگری نمایش رادیویی، گویندگی نریشن و تیزر تبلیغاتی تلویزیونی، اجرای برنامه در‌ سالن، گویندگی خبر و گویندگی رادیو نمایشگاه انجام می دهند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب