برچسب: پوریا عطایی

پوریا عطایی
گویندگان

پوریا عطایی

پوریا عطایی (دانش آموخته ی ممتاز گویندگی در رادیو،تجربه ی چند ساله ی گوینده بازیگری در برنامه های رادیو،کتابهای گویای منتشرشده،نریشن های تبلیغاتی،تیزر،آنونس و…) نمونه

ادامه مطلب »