زهرا پورجبار

پورجبار زهرا

زهرا پورجبار گوینده و نریتور مسلط به زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و توانمندی در لهجه آمریکایی و بریتانیایی از سال ۹۴ در حوزه زبان انگلیسی (آموزش، گویندگی و ترجمه) مشغول به فعالیت است.

لهجه: American

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب