انتخاب زبان | Select Language

نمونه صدای گویندگان صفحه 2

نمونه صدای گوینده تکتم چوبدار

نمونه صدای گوینده ثریا سامی

نمونه صدای گوینده حعفر زمانی

نمونه صدای گوینده رضا سمائی نیا

نمونه صدای گوینده حامد عزیزی

نمونه صدای گوینده حسن همایی

نمونه صدای گوینده حامد بیطرفان

نمونه صدای گوینده داوود کریمی

نمونه صدای گوینده رضا سخنور

نمونه صدای گوینده زهرا افشار

نمونه صدای گوینده زهرا صالحی

نمونه صدای گوینده سامان کجوری

امتیاز دهی به این مطلب