طاها ملکی

طاها-ملکی

طاها ملکی از گویندگان کودک با استعداد چکاوا می باشد که تجربه ی نمایشنامه خوانی کودک را نیز دارد.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب