انتخاب زبان | Select Language

روز عتیقه جات

از پله های قدیمی خونه مادربزرگ که بالا میری، چشمت به تابلوی مخملی و اِن یکاد با قاب آهنی قدیمی هشتاد نود سال پیش میفته

ادامه مطلب ...