برچسب: گوینده کتاب صوتی

نسترن نجاران
کتاب صوتی

نسترن نجاران

نسترن نجاران کارشناس گرافیک، کارشناس ارشد علوم ارتباطات و رسانه میباشد . ایشان ۱۵سال فعالیت در حوزه رسانه، نویسندگی، برنامه سازی و اجرا در رادیو

ادامه مطلب »