انتخاب زبان | Select Language

گوینده تیزر

گوینده تیزر

گوینده تیزر هر گوینده ای با توجه به محتوایی که ارائه میدهد وظیفه و هنرش با دیگر گویندگان فرق می کند. مثلا لحن و بیان

ادامه مطلب ...
مرجان عابدینی

مرجان عابدینی

مرجان عابدینی سابقه گویندگی و همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و کانون نابینایان دانشگاه آزاد و دانشگاه خوارزمی و رادیو زیارت را دارد

ادامه مطلب ...