نسترن حسنی

نسترن حسنی

نسترن حسنی دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی ورسانه می باشد و از دهه ۸۰ در زمینه گویندگی ” و پس از کسب تجربه از

ادامه مطلب ...