برچسب: مونا خلیلی

مونا خلیلی
گویندگان

مونا خلیلی

مونا خلیلی گوینده جوانی است که به صوت حرفه ای بیشتر از دو سال است که کار دوبله ، نریشن ، تیزر های تبلیغاتی و

ادامه مطلب »