برچسب: فاطمه شکری

فاطمه شکری
گویندگان

فاطمه شکری

فاطمه شکری متولد سال ۱۳۷۲ است. او در رشته کارشناسی ادبیات انگلیسی تحصیل کرده است و در زمینه گویندگی سابقه  گویندگی پخش زنده ی رادیو

ادامه مطلب »