فاطمه-شکری
گویندگان حرفه‌ای 1

فاطمه شکری

نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه صدای مستند دانلود نمونه صدای حماسی دانلود نمونه صدای شاعرانه دانلود سفارش نریشن​ فاطمه شکری متولد سال 1372 است. او

ادامه مطلب »