برچسب: صدیقه المعی

صدیقه المعی
گویندگان

صدیقه المعی

صدیقه المعی کارشناس مدیریت ، گوینده ، خواننده و نوازنده – سرپرست موسیقی خانم در غرب کشور مسئول فرهنگسراهای کرمانشاه در بخش موسیقی.

ادامه مطلب »