برچسب: سیدمهدی سیدصالحی

سیدمهدی سیدصالحی
گویندگان

سیدمهدی سیدصالحی

سیدمهدی سیدصالحی یکی از گویندگان نسل جوان است که پیش تر از این، به عنوان مترجم فیلم های سینمایی، مستند و دوره های آموزشی برای

ادامه مطلب »