انتخاب زبان | Select Language

زادروز علی دایی

تا قبل از اینکه مردی از سرزمین پرتغال رکورد او را بزند، آقای گل جهان بود. انسانی بزرگ و خستگی ناپذیر که نزدیک به سه

ادامه مطلب »