انتخاب زبان | Select Language

روز همبرگر

شاید دور از خیالِ ما باشه که دورِ هم جمع شدنِ گوجه، پنیر، گوشت چرخ کرده و پیاز ، در تقویمِ تاریخ جهان، یک تعطیلی

ادامه مطلب »