انتخاب زبان | Select Language

روز موشک کاغذی

آنقدر موهبت بزرگی است که گاهی از آن غافل می شویم. شنیدن، که مکمل دیدن است و  تمام تصاویر زیبایی که می بینیم، با شنیدن

ادامه مطلب »