روز برادر

شریک روزهای تلخ و شیرین است و با وجودش غم و غصه از دل ها پر می‌کشد و خوشحالی جای آن را می گیرد، چون

ادامه مطلب »